drzewsko

Loculus id est bursa, Iohannes XII: Fur erat et loculos habens; item feretrum, Lucas VII: et tetigit loculum mary albo drzewsko ca 1500 WokLub 76v

Wyraz hasłowy Drzewsko Hasło konkordancji Loculus
Wyraz(y) w transliteracji drzewsko Podstawa glosowania loculus
Język wyrazu obcego łaciński
4406
Komentarz paleograficzny Na l. marg. glosa mary, na p. marg. albo drzewsko.
Cytowane fragmenty biblijne to Jo 12, 6 oraz Luc 7, 14.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 76
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 14

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Drzewsko (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) drzewsko
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 15.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 15.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 7.12.2023 r.