myodvnką

Locusta eyn hewschreck vel est genus herbarum myodvnką albo kobylka vermis quidam ca 1500 WokLub 76v

Wyraz hasłowy Miodunka Hasło konkordancji Locusta
Wyraz(y) w transliteracji myodvnką Podstawa glosowania locusta
Język wyrazu obcego łaciński
4407
Komentarz paleograficzny Na p marg glosa myodvnką, na l marg innym atramentem albo kobylka vermis quidam (tym samym atramentem poprawiony błąd w druku: berbarum na herbarum).

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 76
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 17

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Miodunka (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) miodunka
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 45.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 45.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 16.06.2024 r.