malpą

Symea eyn affe oder merkatze malpą quoddam animal ca 1500 WokLub 125v

Wyraz hasłowy Małpa Hasło konkordancji Simia
Wyraz(y) w transliteracji malpą Podstawa glosowania symea
Język wyrazu obcego łaciński
4438
Komentarz paleograficzny Fragment quoddam animal dopisany przez glosatora.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 125
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 10

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Małpa (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) małpa
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 42.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 42.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 13.06.2024 r.