trzesvyoscz

Sobrietas nuchterckeyt id est abstinentia trzesvyoscz ca 1500 WokLub 126v

Wyraz hasłowy (Trzeźwość) Hasło konkordancji Sobrietas
Wyraz(y) w transliteracji trzesvyoscz Podstawa glosowania sobrietas
Język wyrazu obcego łaciński
4488

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 126
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 35

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Trzeźwość) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Trzeźwiość
Forma (w transkrypcji) trzeźwiość
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 112.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 112.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 29.02.2024 r.