przathr

Solarium eyn hoch hausz quasi soli et aure patens przathr vel vyską ca 1500 WokLub 127r

Wyraz hasłowy Przętr Hasło konkordancji Solarium
Wyraz(y) w transliteracji przathr Podstawa glosowania solarium
Język wyrazu obcego łaciński
4500
Komentarz paleograficzny Na l. marg. glosa przathr, na p. marg. fragment vel vyską.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 127
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 18

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Przętr (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) przętr
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 81.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 81.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 29.11.2023 r.