klosz

Fruges dicuntur segetes liquide frumenta vero sicca et arida... Sed secundum Isidorum frumenta sunt que habent aristas vlg. klosz XV p. post. RozOss II 95v

Wyraz hasłowy Kłos Hasło konkordancji Fruges
Wyraz(y) w transliteracji klosz Podstawa glosowania aristas
Język wyrazu obcego łaciński
452

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 95
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 11

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Kłos (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) kłos
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 16.06.2024 r.