rozvyązacz

Soluere id est enodare liberare persoluere entbynden rozvyązacz ca 1500 WokLub 127v

Wyraz hasłowy (Rozwiązać) Hasło konkordancji Solvere
Wyraz(y) w transliteracji rozvyązacz Podstawa glosowania soluere
Język wyrazu obcego łaciński
4531

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 127
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 6

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Rozwiązać) (czasownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Rozwięzać
Forma (w transkrypcji) rozwięzać
Część mowy czasownik
Fleksem bezokolicznik
Aspekt dokonany
Wokaliczność niewokaliczna
Forma lub konstrukcja czasownikowa bezokolicznik
Strona czynna

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 87.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 87.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 24.06.2024 r.