gyva

Ilex est quedam arbor eych bawm gyva vel ilmus idem ca 1500 WokLub 63v

Wyraz hasłowy Iwa Hasło konkordancji Ilex
Wyraz(y) w transliteracji gyva Podstawa glosowania ilex, ilmus
Język wyrazu obcego łaciński
4594
Komentarz paleograficzny Fragment gyva vel ilmus idem dopisany przez glosatora.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 63
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 8

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Iwa (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) iwa
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 26.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 26.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 16.06.2024 r.