przesczye

Spacium eyn weyt fleck oder velt przesczye ca 1500 WokLub 128r

Wyraz hasłowy (Przejście) Hasło konkordancji Spatium
Wyraz(y) w transliteracji przesczye Podstawa glosowania spacium
Język wyrazu obcego łaciński
4613

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 128
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 20

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Przejście) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Przeście czy Przeszcie
Forma (w transkrypcji) przeście
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki
Uwagi Możliwa też transkrypcja przeszcie.

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 80.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 80.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 12.12.2023 r.