hynst

Spado est equus castratus et dicitur a spata hynst vel valach appelgrow ca 1500 WokLub 128r

Wyraz hasłowy Hynszt Hasło konkordancji Spado
Wyraz(y) w transliteracji hynst Podstawa glosowania spado
Język wyrazu obcego łaciński
4616
Komentarz paleograficzny Na p. marg. w. 23 skreślony fragment wyrazu [[hys]], następnie glosa hynst i innym atramentem zapisane wyrazy vel valach, na p. marg. w. 24 innym atramentem appelgrow; ta ostatnia glosa najpewniej niem. (może w związku z definicją hasła Spadix drukowanego w w. 22?).
Wydawca uznał zapis appelgrow za wyraz polski (Erz 1), ale w Sstp nie ma takiego hasła, a sam wyraz jest pomijany w cytatach (jako niemiecki).

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 128
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 23

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Hynszt (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) hynszt
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Uwagi Możliwa też lekcja hynst.

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 22.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 22.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 16.06.2024 r.