oszoblyvye

Specialiter (...) oszoblyvye ca 1500 WokLub 128r

Wyraz hasłowy Osobliwie Hasło konkordancji Specialiter
Wyraz(y) w transliteracji oszoblyvye Podstawa glosowania specialiter
Język wyrazu obcego łaciński
4621
Komentarz paleograficzny Hasło łac. i odpowiednik pol. dopisane na marginesie inkunabułu obok drukowanego hasła "Species id est pulcritudo vel forma gestalt" opatrzonego na l. marg. łac. glosą "id est natura".

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 128
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 33

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Osobliwie (przysłówek)
Forma (w transkrypcji) osobliwie
Część mowy przysłówek
Fleksem przysłówek
Stopień równy

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 60.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 60.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 5.12.2023 r.