chrzyptova

Spina eyn dorn vel chrzyptova koscz [[vel]] zylą vel lopąthką ca 1500 WokLub 128v

Wyraz hasłowy (Grzbietowy) Hasło konkordancji Spina
Wyraz(y) w transliteracji chrzyptova Podstawa glosowania spina
Język wyrazu obcego łaciński
4632
Komentarz paleograficzny Wydawca łączy w jednym cytacie hasła Spina i Spinatum wraz z glosami z l. i p. marg. Por. poświadczenie Ciernie z k. 128v.
Wydawca czyta: chrzyptovą.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 128
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 31

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Grzbietowy) (przymiotnik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Chrzybtowy
Forma (w transkrypcji) chrzybtowa
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński
Stopień równy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 8.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 8.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 21.06.2024 r.