lopąthką

Spina eyn dorn vel chrzyptova koscz [[vel]] zylą vel lopąthką ca 1500 WokLub 128v

Wyraz hasłowy Łopatka Hasło konkordancji Spina
Wyraz(y) w transliteracji lopąthką Podstawa glosowania spina
Język wyrazu obcego łaciński
4635
Komentarz paleograficzny Wydawca łączy w jednym cytacie hasła Spina i Spinatum wraz z glosami z l. i p. marg. Por. poświadczenie Ciernie z k. 128v.
Wydawca czyta: chrzyptovą.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 128
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 32

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Łopatka (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) łopatka
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 41.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 41.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 9.12.2023 r.