czyerznye

Spinatum est herba spinosa czyerznye ca 1500 WokLub 128v

Wyraz hasłowy (Ciernie) Hasło konkordancji Spinatum
Wyraz(y) w transliteracji czyerznye Podstawa glosowania spinatum
Język wyrazu obcego łaciński
4636

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 128
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 31

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Ciernie) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Cierznie
Forma (w transkrypcji) cierznie
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 9.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 9.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 29.11.2023 r.