golab

Columbus ein tauber golab ca 1500 WokLub 30r

Wyraz hasłowy Gołąb Hasło konkordancji Columbus
Wyraz(y) w transliteracji golab Podstawa glosowania columbus
Język wyrazu obcego łaciński
4654

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 30
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 11

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Gołąb (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) gołąb
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 20.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, "Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego" XXXIV, s. 20.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 20.07.2024 r.