ląkryczya

Liquericium sueszholtz leckeritz oder kalaritz ląkryczya ca 1500 WokLub 76r

Wyraz hasłowy (Lakrycja) Hasło konkordancji Liquiritia
Wyraz(y) w transliteracji ląkryczya Podstawa glosowania liquericium
Język wyrazu obcego łaciński
4664

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 76
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 8

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Lakrycja) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Lakrycyja
Forma (w transkrypcji) lakrycyja
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 37.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 37.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 11.12.2023 r.