okrag

Spira est recuruatio vel reflectio serpentis vel funes nautarum dicuntur spire quia in spiris id est in circulis colliguntur krag vazevy okrag ca 1500 WokLub 129r

Wyraz hasłowy Okrąg Hasło konkordancji Spira
Wyraz(y) w transliteracji okrag Podstawa glosowania spira, recuruatio
Język wyrazu obcego łaciński
4673
Komentarz paleograficzny Na l. marg. glosy krag vazevy, na p. marg. innym atramentem glosa okrag.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 129
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 4

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Okrąg (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) okrąg
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 57.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 57.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.