czotky

Matrueles mo[e]ye czotky dzeczy XV p. post. WokPet I 7

Wyraz hasłowy Ciotka Hasło konkordancji Matruelis
Wyraz(y) w transliteracji czotky Podstawa glosowania
Język wyrazu obcego

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona PUSTE ŚWIADOMIE
Numer PUSTE ŚWIADOMIE
Folio/kolumna PUSTE ŚWIADOMIE
Umiejscowienie PUSTE ŚWIADOMIE
Wiersz PUSTE ŚWIADOMIE

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Ciotka (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) ciotki
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek dopełniacz
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 7.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 5.12.2023 r.