mo[e]ye

Matrueles mo[e]ye czotky dzeczy XV p. post. WokPet I 7

Wyraz hasłowy Mój Hasło konkordancji Matruelis
Wyraz(y) w transliteracji mo[e]ye Podstawa glosowania
Język wyrazu obcego łaciński

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Mój (przymiotnik (zaimek przymiotny))
Forma (w transkrypcji) moje
Część mowy przymiotnik (zaimek przymiotny)
Fleksem przymiotnik (zaimek przymiotny)
Liczba pojedyncza
Przypadek dopełniacz
Rodzaj żeński
Stopień równy
Typ odmiany

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 7.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 29.11.2023 r.