podrzesznyacze

Mimus eyn lantlauffer oder spilman vylą inde mimesi podrzesznyacze ca 1500 WokLub 83r

Wyraz hasłowy Podrzeźniacz Hasło konkordancji Mimus
Wyraz(y) w transliteracji podrzesznyacze Podstawa glosowania mimus, mimesi
Język wyrazu obcego łaciński
4710
Komentarz paleograficzny Fragment: inde mimesi podrzesznyacze dopisany przez glosatora, nieco innym atramentem niż glosa vylą.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 83
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 18-19

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Podrzeźniacz (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) podrzeźniacze
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba mnoga
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 71 (leksem poświadczony tylko w tym źródle).

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 71.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 21.06.2024 r.