roswora

Mediamnis roswora XV p. post. WokPet I 7

Wyraz hasłowy Rozwora Hasło konkordancji Mediamnis
Wyraz(y) w transliteracji roswora Podstawa glosowania mediamnis
Język wyrazu obcego łaciński

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Rozwora (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) rozwora
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PF V 7.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 7.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 15.06.2024 r.