*postrzedecz

Mediana *postrzedecz XV p. post. WokPet I 7

Wyraz hasłowy Pośrodek Hasło konkordancji Mediana
Wyraz(y) w transliteracji *postrzedecz Podstawa glosowania mediana
Język wyrazu obcego łaciński
Komentarz paleograficzny Zdaniem wydawcy glos z tego zabytku pisownia kopisty wskazuje na jego niemieckie pochodzenie. Np. głoskę k zapisuje za pomocą cz.

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Pośrodek (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Postrzedek
Forma (w transkrypcji) postrzedek
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PF V 7.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 7.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 17.06.2024 r.