vydrozenye

Concauitas holigkeyt vydrozenye ca 1500 WokLub 31r

Wyraz hasłowy (Wydrążenie) Hasło konkordancji Concavitas
Wyraz(y) w transliteracji vydrozenye Podstawa glosowania concauitas
Język wyrazu obcego łaciński
4762

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 31
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 38

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Wydrążenie) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Wydrożenie
Forma (w transkrypcji) wydrożenie
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 124 (jedyne poświadczenie hasła).

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, "Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego" XXXIV, s. 124.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 28.02.2024 r.