ialovicza

Iuuentus est bos Iuuonnis Sed Iuuenta uel Iumenta dicitur vacca Iuuennis proprie ialovicza (...) XV p. post. RozOss II 124r

Wyraz hasłowy Jałowica Hasło konkordancji Iuvenca
Wyraz(y) w transliteracji ialovicza Podstawa glosowania iuuenta, iumenta
Język wyrazu obcego łaciński
479
Komentarz paleograficzny W rękopisie glosa polska zapisana dużą literą - Ialovicza.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 124
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 31

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Jałowica (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) jałowica
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 6.12.2023 r.