borovyczą

Mirica que eciam t[r]amarica dicitur borovyczą vel paprocz filix idem ca 1500 WokLub 83v

Wyraz hasłowy Borowica Hasło konkordancji Mirica
Wyraz(y) w transliteracji borovyczą Podstawa glosowania mirica
Język wyrazu obcego łaciński
4790
Komentarz paleograficzny Hasło łac. i odpowiednik pol. dopisane na marginesie inkunabułu.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 83
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - dolny margines
Wiersz 2

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Borowica (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) borowica
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 5 (jedyne poświadczenie hasła).
Najprawdopodobniej glosator starał się podać polską nazwę rośliny pasującej do kontekstu biblijnego Jer 17, 6. Do wieloznacznego wyrazu myrica ('tamaryszek' lub 'wrzos') dopisał dwa różne odpowiedniki. Pierwsza polska nazwa borovyczą może jest przejęta z jęz. czeskiego por. borovicě 'roślina lub krzew rosnący w niegościnnych miejscach' ( vokabular.ujc.cas.cz ).
Por. hasło Sstp: Wrzos.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 5.
Machek V. 1954: Česká a slovenská jména rostlin, Praha.
Makowiecki S. 1936: Słownik botaniczny łacińsko-małoruski, Kraków.
Rostafiński J. 1900: Słownik polskich imion rodzajów oraz wyższych skupień roślin poprzedzony historyczną rozprawą o źródłach, Kraków.
Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, online: vokabular.ujc.cas.cz (wersja z 1.1.15, dostęp: 5. 10. 2020).

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 9.12.2023 r.