gadlina

Culmen (quia culmo tegitur) gadlina XV p. post. WokPet III 10

Wyraz hasłowy Gardlina Hasło konkordancji Culmen
Wyraz(y) w transliteracji gadlina Podstawa glosowania culmen
Język wyrazu obcego łaciński

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona PUSTE ŚWIADOMIE
Numer
Folio/kolumna
Umiejscowienie
Wiersz

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Gardlina (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Gadlina
Forma (w transkrypcji) gadlina
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PF V 10.

U wydawcy fragment wyjaśnienia po łacinie, mający charakter uzupełniający (quia culmo tegitur), wzięty w nawias; w Sstp oddzielony przecinkiem.

Wydawca nie wyjaśnia, czy łacińskie uzupełnienia podstawy glosowania podane w nawiasie pochodzą od niego, czy z rękopisu.

Por. RozKap 50v: Culmen (...) est sumitas uel altitudo tecti que tecta domorum aput quosdam culmo cooperiuntur vlg. kloczą.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 10.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 18.07.2024 r.