mgly

Fragilis a frango (…) dicitur id est debilis vathly mgly ca 1500 WokLub 54r

Wyraz hasłowy (Mdły) Hasło konkordancji Fragilis
Wyraz(y) w transliteracji mgly Podstawa glosowania fragilis, debilis
Język wyrazu obcego łaciński
4814
Komentarz paleograficzny na p marg notatka łac. (inną ręką niż glosa polska) ucięta przy oprawie: "est homo res frag<…> durans temporis per<…>"

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 54
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 18

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Mdły) (przymiotnik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Mgły
Forma (w transkrypcji) mgły
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Stopień równy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 43.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 43.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 22.07.2024 r.