kyelb

Fundulus est nomen piscis eyn grundel slysz kyelb secundum alios ca 1500 WokLub 55v

Wyraz hasłowy Kiełb Hasło konkordancji Fundulus
Wyraz(y) w transliteracji kyelb Podstawa glosowania fundulus
Język wyrazu obcego łaciński
4880
Komentarz paleograficzny Na l. marg. glosa slysz, na p. marg. glosa kyelb secundum alios (tym samym atramentem).

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 55
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 5

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Kiełb (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) kiełb
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 95.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 95.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.