Czygany

Mirmidones sunt homines laboriose viuentes vel gens dolosa secundum Papiam Czygany ca 1500 WokLub 83v

Wyraz hasłowy Cygan Hasło konkordancji Mirmidones
Wyraz(y) w transliteracji Czygany Podstawa glosowania mirmidones
Język wyrazu obcego łaciński
4891

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 83
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 3

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 10.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 25.07.2024 r.