przepąscz

Abissus przepąscz ca 1500 WokLub 1v

Wyraz hasłowy Przepaść Hasło konkordancji Abyssus
Wyraz(y) w transliteracji przepąscz Podstawa glosowania abissus
Język wyrazu obcego łaciński
49
Komentarz paleograficzny Hasło łacińskie wraz z polskim odpowiednikiem dopisane przez glosatora; to samo hasło drukowane na k. 2r, gdzie powtórzona ta sama glosa polska.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 1
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - górny margines
Wiersz 2

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Przepaść (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) przepaść
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 80.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 80.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 22.06.2024 r.