gnoy

Fimus gnoy myst scilicet stercus quod pro agros iacitur gnoy ca 1500 WokLub 52r

Wyraz hasłowy Gnój Hasło konkordancji Fimus
Wyraz(y) w transliteracji gnoy Podstawa glosowania fimus
Język wyrazu obcego łaciński
4929
Komentarz paleograficzny Pierwsza glosa zapisana nad wyrazem hasłowym między rządkami tekstu drukowanego, potem powtórzona inną ręką na prawo od hasła w luce tekstu drukowanego.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 52
Folio/kolumna r
Umiejscowienie interlinearne
Wiersz 28

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Gnój (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) gnoj
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 20.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 20.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 8.12.2023 r.