plachtą

Nebrida eyn schurtzfel vt fabri habent vel dicitur vestis quam antiqui habuerunt ante se quando fecerunt sacrificia scharstvch secundum alios plachtą ca 1500 WokLub 87r

Wyraz hasłowy Płachta Hasło konkordancji Nebrida
Wyraz(y) w transliteracji plachtą Podstawa glosowania nebrida
Język wyrazu obcego łaciński
4936

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 87
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 13

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Płachta (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) płachta
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 67.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 67.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.