<gli>nyany

Fictile eyn erden vasz oder tuppen <gli>nyany sząd glynyany ca 1500 WokLub 51v

Wyraz hasłowy Gliniany Hasło konkordancji Fictile
Wyraz(y) w transliteracji <gli>nyany Podstawa glosowania fictile
Język wyrazu obcego łaciński
4945
Komentarz paleograficzny Na l. marg. obcięta glosa <gli>nyany sząd, na prawo od hasła, w luce tekstu drukowanego glosa glynyany wpisana inną ręką.

Wydawca nie podaje informacji o tym, że odczytana przezeń glosa jest wynikową nałożenia dwóch zapisów.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 51
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 27

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Gliniany (przymiotnik)
Forma (w transkrypcji) <gli>niany
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Stopień równy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 19.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 19.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 15.06.2024 r.