plvgąvye

Spuridicus (…) id est immunda dicens plvgąvye movyaczy ca 1500 WokLub 129v

Wyraz hasłowy Plugawie Hasło konkordancji Spuridicus
Wyraz(y) w transliteracji plvgąvye Podstawa glosowania spuridicus
Język wyrazu obcego łaciński
4969

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 129
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 9

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Plugawie (przysłówek)
Forma (w transkrypcji) plugawie
Część mowy przysłówek
Fleksem przysłówek
Stopień równy

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 67 (jedyne poświadczenie hasła).

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 67.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 20.06.2024 r.