czso

Gelicidium srzon mros czso *pado yako snyek XV p. post. WokPet II 9

Wyraz hasłowy Co Hasło konkordancji Gelicidium
Wyraz(y) w transliteracji czso Podstawa glosowania
Język wyrazu obcego łaciński
Komentarz paleograficzny Prawdopodobnie błąd kopisty albo błędne odczytanie wydawcy wyrazu pado zamiast pada.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona PUSTE ŚWIADOMIE
Numer
Folio/kolumna
Umiejscowienie
Wiersz

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Co (rzeczownik (zaimek rzeczowny))
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Czso
Forma (w transkrypcji) czso
Część mowy rzeczownik (zaimek rzeczowny)
Fleksem rzeczownik (zaimek rzeczowny)
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj
Uwagi Możliwa też lekcja cso.

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 9.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 10.12.2023 r.