czeną

Stannum est quoddam genus metalli zyn czeną ca 1500 WokLub 129v

Wyraz hasłowy (Cyna) Hasło konkordancji Stannum
Wyraz(y) w transliteracji czeną Podstawa glosowania stannum
Język wyrazu obcego łaciński
5001
Komentarz paleograficzny Na l. marg. w. 33-38 łac. notatka glosatora: "versus: est aqua stans stagnum, stannum species quoddam metalli".

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 129
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 34

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Cyna) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Cena
Forma (w transkrypcji) cena
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp poświadczenie nie zostało wykorzystane.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 7. W wydaniu pod hasłem Cena.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 6.12.2023 r.