othlogą

Nouale est terra nouiter culta newgereut othlogą ca 1500 WokLub 88v

Wyraz hasłowy (Odłoga) Hasło konkordancji Novale
Wyraz(y) w transliteracji othlogą Podstawa glosowania nouale
Język wyrazu obcego łaciński
5027

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 88
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 29

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Odłoga) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Otłoga
Forma (w transkrypcji) otłoga
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 55 (jedyne poświadczenie hasła).

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 55.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 10.12.2023 r.