novothny

Nouitius (…) id est nouiter conuersus quasi ad noua paratus novothny ca 1500 WokLub 88v

Wyraz hasłowy Nowotny Hasło konkordancji Novicius
Wyraz(y) w transliteracji novothny Podstawa glosowania nouitius
Język wyrazu obcego łaciński
5030

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 88
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 33

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Nowotny (przymiotnik)
Forma (w transkrypcji) nowotny
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Stopień równy
Typ odmiany złożona
Uwagi Może już subst.

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 52 (jedyne poświadczenie tego znaczenia).

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 52.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 29.11.2023 r.