dogycz

Mulgere lac de vbere extrahere dogycz ca 1500 WokLub 85r

Wyraz hasłowy Doić Hasło konkordancji Mulgere
Wyraz(y) w transliteracji dogycz Podstawa glosowania mulgere
Język wyrazu obcego łaciński
5036
Komentarz paleograficzny Glosa zapisana w wolnym miejscu między dwoma hasłami drukowanymi w tym samym wierszu.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 85
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 32

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Doić (czasownik)
Forma (w transkrypcji) doić
Część mowy czasownik
Fleksem bezokolicznik
Aspekt niedokonany
Wokaliczność niewokaliczna
Forma lub konstrukcja czasownikowa bezokolicznik
Strona czynna

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 13.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 13.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 14.04.2024 r.