mvl

Vligo naturalis humor terre scilicet fumus mvl vel pleszn ca 1500 WokLub 147r

Wyraz hasłowy 1. Muł Hasło konkordancji Uligo
Wyraz(y) w transliteracji mvl Podstawa glosowania vligo, fumus
Język wyrazu obcego łaciński
5037
Komentarz paleograficzny Wyraz łac. uligo znajdujący się na początku cytatu zapisany wielka literą, przez u- lub przez v-.
Glosa mvl zapisana innym atramentem niż vel pleszn

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 147
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 11

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego 1. Muł (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) muł
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 47.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 47.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 14.04.2024 r.