moscz

Mulsum est potio ex aqua et melle etiam pro nouo vino inuenitur moscz secundum aliquos mulsum swarka dicitur ca 1500 WokLub 85r

Wyraz hasłowy Moszcz Hasło konkordancji Mulsum
Wyraz(y) w transliteracji moscz Podstawa glosowania mulsum
Język wyrazu obcego łaciński
5058
Komentarz paleograficzny Fragment: "moscz secundum aliquos mulsum swarką dicitur" dopisany przez glosatora

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 85
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 37

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Moszcz (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) moszcz
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 46.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 46.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 21.06.2024 r.