nynog

Murena est nomen piscis similis anguille nynog ca 1500 WokLub 85v

Wyraz hasłowy (Minóg) Hasło konkordancji Muraena
Wyraz(y) w transliteracji nynog Podstawa glosowania murena
Język wyrazu obcego łaciński
5080
Komentarz paleograficzny Por. hasło Murenula dopisane na górnym marginesie tej samej karty.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 85
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 26

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Minóg) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Ninóg
Forma (w transkrypcji) ninog
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 52.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 52.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 8.12.2023 r.