*pabvdzycz

Stimulare id est pungere titilare incitare cogere vrgere *pabvdzycz ca 1500 WokLub 130r

Wyraz hasłowy Pobudzić Hasło konkordancji Stimulare
Wyraz(y) w transliteracji *pabvdzycz Podstawa glosowania stimulare
Język wyrazu obcego łaciński
5086
Komentarz paleograficzny Może kopista błędnie zapisał pabvdzycz zamiast pobvdzycz.
Być może jest to prefiks pa-.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 130
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 38

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Pobudzić (czasownik)
Forma (w transkrypcji) pobudzić
Część mowy czasownik
Fleksem bezokolicznik
Aspekt dokonany
Wokaliczność niewokaliczna
Forma lub konstrukcja czasownikowa bezokolicznik
Strona czynna

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 69.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 69.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 21.06.2024 r.