plvszna

Item stiva szocha plvszna vel manubrium rakoyescz aut eciam capulum dicitur glovycza myeczeva ca 1500 WokLub 130v

Wyraz hasłowy Płużny Hasło konkordancji Stiva
Wyraz(y) w transliteracji plvszna Podstawa glosowania
Język wyrazu obcego
5088
Komentarz paleograficzny Hasło łac. i odpowiednik pol. dopisane na marginesie inkunabułu.
Glosa szocha plvszna zapisana wewnątrz odręcznej notatki glosatora, glosy rakoyescz i glovycza myeczeva nadpisane nad łacińskimi wyrazami (odpowiednio manubrium i capulum) jaśniejszym atramentem.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 130
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - górny margines
Wiersz 2

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Płużny (przymiotnik)
Forma (w transkrypcji) płużna
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński
Stopień równy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 68.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 68.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 9.12.2023 r.