glovycza

Item stiva szocha plvszna vel manubrium rakoyescz aut eciam capulum dicitur glovycza myeczeva ca 1500 WokLub 130v

Wyraz hasłowy Głowica Hasło konkordancji Stiva
Wyraz(y) w transliteracji glovycza Podstawa glosowania capulum
Język wyrazu obcego łaciński
5090
Komentarz paleograficzny Hasło łac. i odpowiednik pol. dopisane na marginesie inkunabułu.
Glosa szocha plvszna zapisana wewnątrz odręcznej notatki glosatora, glosy rakoyescz i glovycza myeczeva nadpisane nad łacińskimi wyrazami (odpowiednio manubrium i capulum) jaśniejszym atramentem.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 130
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - górny margines
Wiersz 1

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Głowica (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) głowica
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 19.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 19.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 11.12.2023 r.