myeczeva

Item stiva szocha plvszna vel manubrium rakoyescz aut eciam capulum dicitur glovycza myeczeva ca 1500 WokLub 130v

Wyraz hasłowy (Mieczowy) Hasło konkordancji Stiva
Wyraz(y) w transliteracji myeczeva Podstawa glosowania
Język wyrazu obcego
5091
Komentarz paleograficzny Hasło łac. i odpowiednik pol. dopisane na marginesie inkunabułu.
Glosa szocha plvszna zapisana wewnątrz odręcznej notatki glosatora, glosy rakoyescz i glovycza myeczeva nadpisane nad łacińskimi wyrazami (odpowiednio manubrium i capulum) jaśniejszym atramentem.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 130
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - górny margines
Wiersz 1

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Mieczowy) (przymiotnik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Mieczewy
Forma (w transkrypcji) mieczewa
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński
Stopień równy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 43.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 43.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 6.12.2023 r.