*przeporka

Quiquira *przeporka XV p. post. WokPet I 8

Wyraz hasłowy Przepiórka Hasło konkordancji Quiscula
Wyraz(y) w transliteracji *przeporka Podstawa glosowania quiquira
Język wyrazu obcego łaciński
Komentarz paleograficzny Brak oznaczenia miękkości po drugim p w wyrazie przeporka; może błąd kopisty albo błędne odczytanie wydawcy.

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Przepiórka (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) przepiorka
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PF V 8.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 8.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 21.04.2024 r.