tragarz

Gerulus eyn trager tragarz gerulator idem tragarz ca 1500 WokLub 57v

Wyraz hasłowy Tragarz Hasło konkordancji Gerulus
Wyraz(y) w transliteracji tragarz Podstawa glosowania gerulus
Język wyrazu obcego łaciński
5111
Komentarz paleograficzny Glosa opatrzona rysunkiem dłoni (może lekko przycięta przy oprawie?). Wyrazy tragarz na obu marginesach zapisane tym samym atramentem.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 57
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 7

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Tragarz (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) tragarz
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 111.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 111.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 29.02.2024 r.