kolano

Genu a gena eyn knye kolano ca 1500 WokLub 57r

Wyraz hasłowy Kolano Hasło konkordancji Genu
Wyraz(y) w transliteracji kolano Podstawa glosowania genu
Język wyrazu obcego łaciński
5125
Komentarz paleograficzny Pełny kontekst: Genu a gena eyn knye indeclinabile in singulari numeri.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 57
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 23

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Kolano (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) kolano
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 30.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 30.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 21.06.2024 r.