kuglarz

Gesticulator id est ioculator kuglarz ca 1500 WokLub 57v

Wyraz hasłowy Kuglarz Hasło konkordancji Gesticulator
Wyraz(y) w transliteracji kuglarz Podstawa glosowania gesticulator, ioculator
Język wyrazu obcego łaciński
5130
Komentarz paleograficzny Glosa guglarz poprawiona na kuglarz (a może odwrotnie?).

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 57
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 13

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Kuglarz (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) kuglarz
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 36.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 36.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 5.12.2023 r.